Om diabetes | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Du är här

Om diabetes

Idag räknar man med att det i Sverige finns drygt 500.000 människor med diagnosen diabetes. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att fler än 600.000 människor i Sverige kommer att ha sjukdomen till år 2030. Den vanligaste typen av diabetes är typ 2, som 85-90 procent av de drabbade får och det mest alarmerande är att typ 2-diabetes numera blir allt vanligare bland den yngre delen av befolkningen - barn och ungdomar.

Diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till komplikationer som blindhet, hjärtsjukdomar, stroke, njurproblem och amputationer. Risken att drabbas av en hjärtattack är dubbelt så stor för en person med diabetes. Människor med diabetes har samma risk att få en hjärtattack, som någon som redan haft en hjärtinfarkt. Läs mer om följdsjukdomar.

 

Vad innebär diabetes?
Enkelt uttryckt hindrar sjukdomen kroppen ifrån att konvertera socker och stärkelse från mat till energi. Vid diabetes klarar inte kroppen av att producera insulin eller det insulin som produceras fungerar inte (så kallad insulinresistens).

När vi äter mat produceras insulin i celler i bukspottkörteln. Insulinet transporterar glukos från kolhydrater i maten till cellerna där det kan användas av kroppen i form av energi. Socker och stärkelse är den mest effektiva källan till energi från mat och det transporteras löst i blodet till kroppens alla organ och vävnader som glukos.

Om insulin inte produceras, eller inte fungerar som det ska, ökar mängden glukos i blodet istället för i cellerna, vilket orsakar de vanligaste symptomen på diabetes:

Slöhet/håglöshet - kolhydraterna kan inte konverteras till energi
Ofta kissnödig - kroppen försöker göra sig av med överskottet av glukos genom urinen
Synförändringar - till följd av tillfälliga förändringar i ögonlinsernas form
Törst - kroppen försöker kompensera kroppsvätska som förloras av fler toalettbesök
Återkommande infektioner - bakterier trivs i en miljö med förhöjda blodsockervärden Viktminskning - är särskilt framträdande vid typ 1-diabetes


Vilka typer av diabetes finns det?
Det finns flera olika former av diabetes där de två vanligaste är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

typ 1-diabetes misslyckas cellerna i bukspottkörteln att producera insulin och regelbundna insulininjektioner behövs för att bibehålla en fungerande livssituation.

typ 2-diabetes är orsaken ofta viktrelaterad. Om du är smal är det sannolikt att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att konvertera kolhydraterna du äter till energi. Du kan då behöva tabletter och/eller insulin för att hjälpa till med processen. Om du är överviktig är det mer sannolikt att insulinresistens är orsaken. Det innebär att de signaler som gör att kroppen tar upp socker inte fungerar, vilket leder till att effekten av kroppens insulinproduktion minskar. Genom att reducera vikten och hålla sig fysiskt aktiv förbättras insulinkänsligheten, men tabletter och/eller extra insulin genom injektioner kan behövas.

Det finns fler typer av diabetes, som exempelvis graviditetsdiabetes och sekundär diabetes, men det är ovanligare tillstånd och då behövs vård fokuserad just på den typen av tillstånd.

För den som drabbats av diabetes gäller det att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.


Orsaken till diabetes
Orsaken till varför människor drabbas av typ 1-diabetes är fortfarande okänd, men man tror att det har att göra med en autoimmun process som gör att det egna immunförsvaret bryter ner de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln som då hindras från att producera insulin.

Typ 1 diabetes drabbar ca 10-15 procent av alla med diabetes och då vanligtvis människor under 40 års ålder. Typ 1-diabetes är till viss grad ärftlig.

Typ 2-diabetes drabbar oftare äldre, men på senare tid har antalet drabbade i yngre ålder ökat kraftigt – speciellt hos personer med övervikt och personer som är fysiskt inaktiva. Typ 2-diabetes är starkt förknippad med kraftig fetma och viss ärftlighet. Många med typ 2-diabetes har högt blodtryck och högt kolesterolvärde vilket också ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.


Behandling
Typ 1-diabetes behandlas alltid med insulin. En stor del av diabetesbehandlingen bygger på egenvård, som innebär att ansvaret läggs på varje patients förmåga att själv hjälpa till att hålla sin diabetes under kontroll. Det görs genom undervisning där patienten får lära sig sköta sin diabetes och hur man undviker komplikationer.

Till sin hjälp har patienten stöd från personal på vårdcentralen eller speciella diabetesmottagningar. Oftast sköts okomplicerade diabetesfall via primärvården hos den lokala vårdcentralen.

Ögon och fötter kontrolleras regelbundet. Prov och undersökningar sker efter individuella behov.

De två viktigaste komponenterna i behandlingen av typ 2-diabetes är att äta hälsosamt och att hålla sig fysiskt aktiv. På lång sikt kan det dock, trots motion och hälsosam mat, ändå behövas någon form av medicin eller till och med insulin för att ha kontroll över sjukdomen.  De flesta med diabetes behöver någon sorts medicin för att hålla sin diabetes under kontroll. Det är viktigt att ta sin medicin enligt de anvisningar som ordinerats´, då den är framtagen för att förhindra framtida komplikationer.

Tips för att hålla diabetes under kontroll
För alla med diabetes gäller det att hålla sig aktiva och att äta regelbundet och hälsosamt.

  • Behåll en hälsosam vikt. Om du minskar din vikt om du är överviktig förbättrar du din hälsa och det håller din diabetes under kontroll.
  • Ät regelbundet och tänk även på att portionens storlek påverkar energiintaget.
  • Var fysiskt aktiv. Fysisk aktivitet förbättrar insulinkänsligheten.
  • Håll blodsockervärdet under kontroll. Det skyddar ögon, njurar och fötter.
  • Håll kolesterolvärdet under kontroll. Ett bra värde skyddar hjärtat.
  • Kontrollera blodtrycket regelbundet. Ett bra värde skyddar hjärta och njurar.
  • Undvik att röka. Rökning är skadligt, speciellt för diabetiker.

Fakta och myter om diabetes

”Diabetes är väl inget allvarligt, det finns ju insulin”
Diabetes är en allvarlig och kronisk sjukdom. Vid båda typerna av diabetes (typ 1 och typ 2) finns en förhöjd risk att utveckla vissa typer av komplikationer. Upptäckten av insulin gör att diabetiker idag ofta kan leva ett långt och bra liv, men insulinet i sig är inget botemedel mot sjukdomen..

”Om du har diabetes så kan du inte äta socker”
Kosten för en diabetiker skiljer sig egentligen inte alls från den kost som alla borde äta – en hälsosam och balanserad kost. Självklart kan någon med diabetes äta socker eller en liten godisbit då och då, inom ramen för en hälsosam och balanserad kost.

"Har du diabetes måste du äta på fasta tider"
Du bestämmer själv vilken tidpunkt du vill äta på. Rekommendationer säger att tre måltider om dagen och en till två mellanmål kan vara fördelaktigt, men detta är individuellt och ska anpassas efter den enskilde. Det viktigaste är att vara medveten om hur olika livsmedel påverkar ditt blodsocker. Läser du innehållsförteckningen och testar ditt blodsocker inför varje måltid är mycket gjort. En tumregel kan vara att alltid testa ditt blodsocker innan måltid och sedan cirka två timmar efter måltid. Då får du reda på hur mycket ditt blodsocker har påverkats av vad du har ätit.

×

Share this