Diabetes och Fötter | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Du är här

Diabetes och Fötter

Som diabetiker kan man drabbas av problem med fötterna. Det kan drabba både typ 1 och typ 2 diabetiker. Därför bör diabetiker ta väl hand om sina fötter för att förhindra komplikationer. Nedan kan du läsa mer om tips och råd för att ha välmående fötter när du har diabetes.

Fötter

Hur påverkar diabetes mina fötter?

Komplikationer i fötterna i samband med diabetes orsakas av att man har haft en för hög blodsockerhalt under en längre tid. Komplikationerna är av två olika typer: diabetesneuropati (nervskada) och kärlssjukdom.
Diabetesneuropati är den vanligaste orsaken till känselbortfall i fötterna. Vanligast är det vid typ 2 diabetes. Skador på nerverna orsakas av för lite insulin och hög blodsockerhalt som minskar blodflödet i de små blodkärlen som försörjer nerverna. Den relativa syrebristen leder till förstörd nervstruktur och nervfunktion. Neuropati kan påverka alla nerver i kroppen, men fötterna drabbas först för att nerverna till fötterna är så långa. Hur snabbt neuropati utvecklas är beroende av sockerkontroll men också av andra faktorer, såsom ärftlighet, hur länge man har haft diabetes, ålder, rökning, högt blodtryck och höga blodfetter. Även B12-brist, för mycket alkohol samt låg ämnesomsättning kan orsaka nervskador i fötterna. Se figur 1 nedan.


Sensorisk diabetesneuropati
Denna typ av neuropati drabbar de sensoriska nerverna som sänder signaler från hud, ben, leder och muskler till hjärnan. Det är den vanligaste typen av neuropati som ger symptom eftersom det drabbar känseln. Förändringar sker alltid samtidigt i bägge fötterna och kan börja med nedsatt känsel i tårna för att sedan drabba hela foten och i underbenet. I början kan man känna en brännade känsla eller smärta som tandvärk,nålar som sticker, sveda, hetta eller känsla av små el-chocker. Typiskt är att dessa symtom förvärras nattetid och kan förhindra nattsömnen. När man står upp eller går förbättras eller försvinner symtomen. Med tiden så övergår dessa obehag i känselbortfall med känsla av att gå på bomull eller svampliknande underlag och till slut så kan känseln försvinna helt. Det finns behandling att få om man känner smärta. Ta kontakt med din husläkare eller diabetesspecialist för att fråga om råd om du upplever några av symptomen. Nedsatt känsel innebär större risk för sår och skador på foten, vilket vid grav sensorisk neuropati leder till kroniska sår på grund av sämre sårläkning.

Autonom neuropati i fötterna
Denna neuropati kommer oftast först. Man slutar svettas om fötterna, fötterna blir torra och håret på fötterna försvinner. Nerverna som kontrollerar blodflödet i de små kärlen i huden samt svettningsförmågan påverkas av högt blodsocker. Den som är drabbad upplever att foten är kall, men tar man på foten så känns den varm eftersom blodflödet i de mellanstora kärlen har ökat. Resultatet blir syrebrist i huden och huden blir torr och känslig för tryck från en trång sko eller från en söm på en strumpa. Trycket från skon förhindrar blodflödet ytterligare. Dessutom ökarrisken för förhårdnader och den torra huden kan leda till djupa sprickor, speciellt runt hälen och främre trampdynorna och stortån. Detta kan i sin tur leda till sår. Det har visat sig att torra fötter med förhårdnader (autonom neuropati) är den största riskfaktorn för att få sår på foten.
Se figur 2.

fot      fot


Hur skall jag med diabetes sköta mina fötter?
Undersök fötterna varje dag - Titta på dem, känn på dem. Detta är särskilt viktigt om man har nedsatt känsel eftersom man kanske inte alltid är medveten om att man har fått ett litet sår. Om du ser dåligt så be en anhörig eller annan person om hjälp. Var uppmärksam på färgförändringar, rodnader och på svullnader. Var uppmärksam på om du har någon hudskada, ändrad hudtemperatur, smärta eller obehag.

Här är några konkreta tips:

  • Gå på fotkontroller kontinuerligt
  • Sök behandling för förhårdnader och liktornar
  • Undersök dina fötter dagligen för att upptäcka eventuella förändringar
  • Sök hjälp om du upptäcker ett problem
  • Använd rätt skor. Fråga din läkare om råd.
  • Lita inte på din känsel i fötterna om du fått veta att den är nedsatt
  • Gå inte barfota, skydda alltid dina fötter
×

Share this