Policy sociala medier | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Du är här

Policy sociala medier

Bakgrund
Begreppet sociala medier är ett samlingsnamn för verktyg och plattformar som gör det lättare för människor att knyta och behålla kontakter, och möjliggör dialog människor emellan. Speciellt är också att användarna själva är med och skapar innehållet. Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation och relationsskapande. De sociala medierna är ett komplement till Diabetes Wellness övriga kommunikationskanaler och det huvudsakliga syftet är interaktionen med våra bidragsgivare och andra viktiga målgrupper, som kan kommentera och diskutera det vi lägger upp i de olika kanalerna.

Syfte och ändamål
Med vår närvaro i sociala medier vill vi skapa ytterligare en kanal för kommunikation och informationsspridning. Genom sociala medier vill vi nå en yngre målgrupp och sprida information anpassad och tilltalande för dem. Kommunikationen ska främja dialog. Interaktion och dialog skapar engagemang och ger bidragsgivare och andra som är intresserade av vår verksamhet möjlighet till delaktighet. Delaktighet är en förutsättning för en positiv utveckling av vår verksamhet och för att stärka kännedomen kring Diabetes Wellness hos allmänheten.

Övergripande

  • Grova övertramp och personangrepp raderas.
  • Rena hot anmäls och raderas.
  • Sekretessbelagda eller känsliga uppgifter får inte publiceras på sociala medier.
  • Kränkande personuppgifter får inte publiceras.
  • Anställda som använder sociala medier i det privata får skriva om Diabetes Wellness verksamhet. Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller här.
  • Besökare ska uppmanas att rapportera kränkande innehåll.
  • All kommunikation ska föregås av en lämplighetsbedömning. Innehållet ska vara korrekt, sakligt och objektivt.
  • Publicering och behandling av personuppgifter för andra ändamål än de ovan beskrivna är inte tillåten.
  • Policy att alltid svara inom 24h på frågor och kommentarer.
  • Vi svarar på kritik. Vid all för omfattat hänvisar vi till mailkontakt. 
×

Share this