Diabetes News
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Du är här

Nyheter

Filter by:
 • Covid-19 verkar öka risken för typ 2-diabetes hos barn och ungdomar
  Covid-19 verkar öka risken för typ 2-diabetes hos barn och ungdomar

  12 augusti 2022

  Barn och ungdomar som haft Covid-19 tycks löpa större risk att drabbas av sjukdomar som hjärtmuskelinflammation, blodproppar och typ 2-diabetes inom ett år efter infektionen, enligt en rapport från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC

 • Professor Mia Philipsson har tilldelats ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor
  Professor Mia Philipsson har tilldelats ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor

  10 augusti 2022

  Professor Mia Philipsson vid Uppsala universitet har fått ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor av oss på Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt ”The role of immune cell-microbial interactions for long-term islet function and glucose homeostasis”.

 • Så lite behöver du träna på semestern
  Så lite behöver du träna på semestern

  08 augusti 2022

  Att hålla fast vid sunda vanor på semestern kan vara en utmaning. Men ofta behöver man inte göra så mycket som man tror.
  – Två minuter räcker långt, säger livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellenius.

 • Typ 1-diabetes kopplat till högre risk för psykisk ohälsa hos patienter och familj
  Typ 1-diabetes kopplat till högre risk för psykisk ohälsa hos patienter och familj

  05 augusti 2022

  Barn med typ 1-diabetes och deras närmaste familjemedlemmar löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med dem utan sjukdomen, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Diabetes Care. Fynden understryker behovet av psykologisk rådgivning för barn och familjer i diabetesvården.

 • Som förälder finns en ständig oro för ett barn med typ 1-diabetes
  Som förälder finns en ständig oro för ett barn med typ 1-diabetes

  03 augusti 2022

  Ingela och Mikaels son, Alexander, fick typ 1-diabetes när han var tre år.
  - Han fick krampanfall och vi insåg att något inte stämde och kontaktade vårdcentralen, säger Ingela.
  Väl inne på vårdcentralen fick de beskedet att Alexander hade typ 1-diabetes och fick åka in direkt till diabetesavdelningen på KS.

 • Ny typ av diabetesläkemedel får klartecken
  Ny typ av diabetesläkemedel får klartecken

  01 augusti 2022

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att läkemedlet Mounjaro (tirzepatid) ska godkännas för behandling av typ 2-diabetes.

 • Exponering för ljus under sömn ökar risken för hälsoproblem
  Exponering för ljus under sömn ökar risken för hälsoproblem

  25 juli 2022

  Enligt en ny studie kan exponering för ljus, även svagt ljus, störa sömnen och öka risken för allvarliga hälsoproblem för äldre vuxna som till exempel typ 2-diabetes.

 • Herpesinfektion kan öka risken för typ 2-diabetes
  Herpesinfektion kan öka risken för typ 2-diabetes

  22 juli 2022

  Hittills har virus enbart misstänkts att ha samband med utvecklingen av typ 1-diabetes. Men nu visar tyska forskare att virusinfektion mycket väl även kan handla om riskökning för typ 2-diabetes. De har funnit att två vanliga herpesvirus bidrar till försämrad sockeromsättning och i förlängningen en ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes.

 • Professor Ulf Ahlgren har tilldelats ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor
  Professor Ulf Ahlgren har tilldelats ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor

  20 juli 2022

  Professor Ulf Ahlgren vid Umeå universitet har fått ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor av oss på Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt ”High resolution optical 3D imaging to understand human diabetes pathophysiology in a whole organ context”.

 • Miljögifter kan leda till typ 1-diabetes
  Miljögifter kan leda till typ 1-diabetes

  18 juli 2022

  I en alldeles färsk rapport har forskare vid universitetet i Oslo i samarbete med universitetet i Tromsø visat att miljögifter troligen bidrar till att någon får typ 1-diabetes. Tester gjorda på råttor visar att även låga koncentrationer av miljögifterna kan göra cellerna göra mindre insulin.

 • Renlig uppväxt kopplas till ökad risk för typ 1-diabetes
  Renlig uppväxt kopplas till ökad risk för typ 1-diabetes

  15 juli 2022

  En av flera teorier om varför allt fler insjuknar i typ 1-diabetes är den så kallade hygienhypotesen. I korthet säger den att det moderna sättet att leva, jämfört med hur det har varit under människans tidigare historia, är allt för hygieniskt. Nu har forskare från Malta undersökt hypotesen och funnit att en uppväxt i ett renligt hem kan kopplas till en ökad risk att utveckla typ 1-diabetes.

×

Share this